Skip to main content

Bemesting

Mest in de grond stoppen wil niet altijd zeggen dat de stoffen dan ook beschikbaar zijn voor de plant.

Lees deze pagina dan ook samen met de andere bodem tips.

Waarom bemesten

Bemesten doe ik niet zei eens een klant tegen mij, want het is prachtig groen in de natuur, en de boswachter zie ik nooit mest strooien.

Ik heb daar tegen in gebracht dat de boswachter ook nooit dode takken of bladeren afvoert, afgestorven vasteplanten niet verwijderd, niet van de planten oogst en uitwerpselen van dieren niet opruimt.

Daarnaast inventariseert de boswachter regelmatig welke planten waar groeien, maar hij zet nooit een plant ergens buiten zijn natuurlijke biotoop.

N-P-K

Stikstof (N), Fosfaat (P) en Kali (K) zijn de belangrijkste voedingselementen voor een plant. Ook Magnesium (Mg) en Calcium (Ca) kun je tot de hoofdelementen rekenen.

Met name Stikstof vraagt soms enige bijsturing omdat stikstof zeer mobiel is in de grond. Zo kan tijdens hevige regenval in de zomer, stiksof snel uitspoelen. een beetje bijmesten kan dan soms wenselijk zijn.

Daarnaast is er nog een hele groep spoorelementen waartoe behoren; IJzer, Koper, Molybdeen en Borium. Deze spoorelementen zijn vaak al van nature voldoende aanwezig in de grond en er wordt door de plant zo weinig van opgenomen dat eenmaal op peil bijmesten vaak niet nodig is.

Organische mest

Eigenlijk gaat er in de tuin niets boven stalmest van koeien, kippen of paarden. Stalmest bevat naast veel organische stof, alle meststoffen incl. spoorelementen en vaak kalk. Gebruik geen verse stalmest jonger dan een half jaar, omdat het ammoniakgehalte te hoog is. Nadeel van stalmest is de verkrijgbaarheid, de verwerking en het beeld in de tuin.

Goed alternatief zijn de gedroogde korrels van koeien of kippenmest. Ze bezitten nagenoeg de zelfde eigenschappen, maar zijn gewoon in zakken te koop en verwerken veel schoner.

Kunstmest

Gebruik kunstmest niet of in ieder geval zo weinig mogelijk voor de tuin, want het doet veel schade aan het bodemleven. Zorg tenminste dat u chloorarme kunstmest strooit.

In kunstmestkorrels kunt u allerlei samenstellingen tegenkomen. Bekend is de zogenaamde 12-10-18, wat op de percentages aanwezige N-P-K slaat.
Het aandeel stiksof is weer gesplitst in een deel snelwerkende nitraatvorm en langzaam werkende ammoniakvorm. Dit geld ook voor de puur stikstof kunstmest kalkamonsalpeter.
Verder wordt veel Patentkali gebruikt voor een extra kali gift en Kieseriet voor de magnesium.

In de winkel treft u een groot aantal mooi gekleurde doosjes aan, met kunstmest voor: Coniferen, Rhododendron, Rozen, Buxus, enz. enz.. De meeste kunt u laten staan. Ze doen zeker schade aan uw portemonnee en soms ook nog aan uw tuin.

Enkel meststof om de kleur van de Hortensia sturen of speciale mest voor planten in potten kan nog wel eens van pas komen.

Andere meststoffen

Bloed-, Hoorn en Beendermeel worden ook veel toegepast in de tuin. Het zijn goede meststoffen die lang werken en veel in biologische tuinen worden gebruikt. Het is verkrijgbaar in poeder en korrelvorm.

Tegenwoordig is er een breed sortiment bio of eco producten in de handel. Over het algemeen prima materiaal voor uw tuin, maar niet voor de portemonnee.

Steenmeel is fijn gemalen gesteente wat ook een gunstige werking heeft op de bodem.
Het stimuleert het bodemleven, en geeft een betere weerstand van de planten tegen ziekten en droogte. In een gezonde bodem is het niet nodig meer staanmeel kan wel helpen om een slechte bodem te verbeteren.

Kalk

Calcium is zelf een belangrijke voedingsstof voor de plant. Maar voor veel planten is de aanwezigheid van kalk een vereiste om ook de andere meststoffen goed te kunnen opnemen. Kalk maakt de grond minder zuur en heeft een goede invloed op de structuur. Te veel kalk is ook weer niet goed.

Strooi kalk niet tegelijk met organische mest omdat door de snelle vorming van koolzuur een belangrijk deel van de stikstof dan vervluchtigd. Kalk bind zich goed aan de grond dus dat kun je ruim voor het groei- en mestseizoen al strooien.