Skip to main content

Bodem en bemesting

Over bodem en bemesting zijn vele boeken geschreven, want er is veel over te zeggen
De meest belangrijke eigenschappen waart u op moet letten vindt u op deze pagina's.

De gezonde bodem

De bodem is de basis voor een gezonde planten groei. Een gezonde plant groeit beter en heeft minder last van ziekten.
Genoeg reden om regelmatig aandacht te geven aan de bodem. Waarbij het streven moet zijn dat u zo weinig mogelijk aan de bodem komt.
Elke bewerking van een gezonde grond is een verstoring van de bodem.

Grondsoorten

In ons land treft men verschillende grondsoorten aan. Het onderscheid wordt gevormd door de korrel grote van de gronddeeltjes, de hoeveelheid organische stof en de verhoudingen daartussen.
Alle gronddeeltjes kleiner dan 16 micron noemen we samen het afslibbare deel van de grond.
> Kleigrond

Grond met meer dan 33% afslibbare delen is kleigrond, bij meer dan 45% spreken we van zware klei. Klei is vruchtbare grond die goed water kan vasthouden. Heel zware klei is slechter doorlatend voor water en lucht en moeilijk te bewerken.

> Zandgrond

Echte zandgrond bevat 0 tot 10 % afslibbare delen en is van zich zelf praktisch onvruchtbaar. De vruchtbaarheid van zandgronden wordt bepaald door de aanwezige humus. Door de humus houd de grond meer water en voedingsstoffen vast. Goede zandgrond is gemakkelijk te bewerken, laat goed water door en is snel warm.

> Veengrond

Bij meer dan 30 % organische stof spreken we van veengrond. Veengrond buffert veel water maar is toch goed doorlatend en houdt voedingsstoffen gemakkelijk vast. Let wel op de zuurgraad, die is vaak laag. Hoogveen bevat veel minder voedingsstoffen dan laagveen.

> Overgangsgronden
Op veel plaatsen treft men een mengsel aan van boven genoemde gronden. Veel van deze gronden zijn prima tuingronden. Geestgronden zijn een mengsel van laagveen met duinzand, en zavelgrond een van nature gemengde grond van klei en zand. Het voert te ver om hier alle gronden op te noemen, maar als u serieus wilt gaan tuinieren kunt u de grond laten onderzoeken op samenstelling en voedingstoestand.

Bodemleven

In één gram vruchtbare tuingrond zitten vele miljoenen micro-organismen. Dit zijn bacteriën, schimmels, algen en diverse andere bodemorganismen.
Momenteel zijn allen al ruim 100.000 soorten schimmels geregistreerd. Wie precies wat doet is moeilijk in kaart te brengen, maar het totale complex van micro-organismen heeft grote in vloed op de bodem en de plant.

Het bepaald voor een belangrijk deel de vruchtbaarheid van de grond en de weerstand van planten tegen ziekten.
Ook grotere organismen zoals de regenworm spelen een belangrijke rol in de grond, o.a. bij de humus vorming.
Grote giften kunstmest zijn erg schadelijk voor het totale bodemleven.

Zuurgraad

De zuurgraad van de grond wordt uitgedrukt met het teken Ph.
Bij een Ph tussen de 6 en 7, spreken we van een neutrale grond. Een Ph van 5 of lager geeft aan dat de grond zuurder wordt, een Ph boven de 7 noemen we basisch.

Veel planten gedijen goed in een Ph neutraal milieu, en doen niet moeilijk over een beetje meer of minder. Maar er zijn zowel zuur- als kalkminnende planten die zeer kritisch op de Ph reageren, en bij een te grote afwijking bepaalde voedingsstoffen helemaal niet meer opnemen.
Van zure grond kunnen we de Ph omhoog krijgen door kalk te strooien, terwijl door het toedienen van turfmolm of tuinturf de grond zuurder wordt.

Schoffelen en flappen

Vroeger werd in de border veel geflapt. Dit is het zeer ondiep omspitten van de grond tot ongeveer 5 cm. Men is er achter gekomen dat dit niet goed is voor de planten, niet voor de rug en zeker niet voor de grond.
Veel beter is het om de grond te laten begroeien met een bodembedekker of af te strooien met een mulchlaag van houtsnippers cacaodoppen o.i.d..

Let bij het mulchen wel op het stikstofpeil, De Bacteriën die zorgen voor de omzetting van organische stof naar humus gebruiken hierbij stikstof zodat u wat extra stikstof moet bijmesten.

Mulchen

Een mulchlaag is niks meer dan een laag materiaal waarmee je de grond in de tuin afdekt.

Het aanbrengen van een mulchlaag in de tuin heeft veel voordelen o.a.:
- De grond droogt minder snel uit.
- Een mulchlaag onderdrukt onkruid.
- Mulch verbeterd de bodemstructuur.
- Het bodemleven is zeer gebaat bij een organisch mulch.
- Het voorkomt het dichtslaan van de grond.

Als je in het najaar alle afgestorven plantenresten en blad laat liggen dan ontstaat vanzelf al een mulchlaag. Als je de bladeren van het gazon haalt dan strooi je die ook tussen de planten. In het voorjaar zul je zien dat vanonder de mulchlaag een veel mooi rullere grond vandaan komt dan waar de bodem kaal door de winter is gekomen.
In de zomer kun je gemaaid gras prima achter in de border strooien en eigen gemaakte compost is natuurlijk ook een goede mulch.

Maak voor het aanbrengen van de mulchlaag de toplaag goed los met b.v. een schoffel en zorg dat in het voorjaar of de zomer de grond goed vochtig is.

Naast deze organische materialen kun je eigenlijk alles gebruiken als mulch. Houtsnippers of boomschors worden vaak toegepast maar ook cacaodoppen of stro.