gelderse roos - Viburnum opulus

Bosplantsoen

Tot het bosplantsoen behoren veel algemeen bekende soorten, die we ook overal in de natuur aantreffen.

Soorten

Boomvormers zijn de soorten die van nature de nijging hebben om één stam te vormen en hoog worden.
Bekende soorten zijn o.a. ; Eik, Es, Berk, Els, Wilg, Beuk.

Struikvormers hebben meerder stammen vanaf de grond, maar kunnen ook wel tot 5 meter hoog worden.
Soorten o.a.; Hazelaar, Krent, Kardinaalsmuts, Vlier, Vogelkers.

Ook gezaaide naaldhoutsoorten worden tot het bosplantsoen gerekend.
Bekende soorten; Larix, Sitkaspar, Den, Fijnspar, Douglas.
krenteboompje - Amelanchier lamarckii
kardinaalsmuts - Euonymus europaeus

Toepassing

Bosplantsoen wordt over het algemeen gemengd aangeplant. Vaak wordt een totaal aantal bomen aan gegeven, en per soort het percentage daarvan.
Bij grotere projecten kan worden aangegeven welke soorten als boomvormers en welke als onderbeplanting worden aagewend.

Plantafstand

Voor het vormen van een mooi bosje, is een plantdichtheid van 1 plant per 2 m² voldoende. Voor nieuwe aanleg is dit vaak te weinig om het onkruid de baas te blijven.
Om snel genoeg een gesloten beplanting te krijgen wordt veel dichter beplant met snelgroeiende soorten die worden aangemerkt als wijkers, en die na enkele jaren worden weggezaagd.
Gele kornoelje - Cormus mas
Bosma boomkwekerij-groencentrum
Parksterreed 12
9233 LS Boelenslaan
Tel. 0512-341925
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.