Skip to main content

Landschap

Vooral als u wat landelijk woont kan een tuin niet los worden gezien van het landschap.

Vaak zorgt aansluiting voor een versterking van uw tuin.

Elzen singels en Dijkswallen

In het gebied de Friese wouden vindt men nog veel elzen-singels en dijkswallen.

Van ouds voorzagen deze landschapselementen in het boerengeriefhout en hout voor de kachel. Daartoe werden met regelmaat deze wallen gekapt, waarna ze weer opnieuw uitliepen.

Toen deze materialen niet meer nodig waren, werd er geen onderhoud meer gepleegd. Dit leidde tot uitgegroeide bomen die gingen afsterven en vaak ook tot gerooide boomwallen.

Groen in cultuur

Tegenwoordig wordt dit voor het gebied beeld bepalende groen weer door de landeigenaren onderhouden.

Veel boeren en landeigenaren zijn verenigd in natuur coöperaties die gezamenlijk in beeld brengen hoe de landschapselementen er uit moeten zien en hoe ze dat kunnen realiseren.

Regelmatig worden de wallen weer verjongd, uitgedund en zo nodig wordt er bij geplant.
Met gedeeltelijk overheidssubsidie wordt zo het karakteristieke coulisselandschap voor de toekomst behouden.