Skip to main content

Bos- en haagplantsoen

Onder bosplantsoen verstaan we de houtige plantensoorten die van nature in ons land voorkomen (inheems).
van vele soorten kan een sterke haag worden geknipt.

Ecologie

Onder bosplantsoen verstaan we de houtige plantensoorten die van nature in ons land voorkomen (inheems). De aanplant van bosplantsoen levert een belangrijke bijdrage aan het instandhouden van allerlei andere planten en dier soorten.

Veel soorten zijn drachtplanten voor; Bijen, Hommels en tal van andere insecten. Deze trekken op hun beurt weer veel vogels aan, die ook graag eten van de bessen van verschillende soorten.

Teelt van bosplantsoen

Bosplantsoen wordt voor het grootste deel gekweekt uit zaad. Voor bepaalde soorten kan men soms kiezen uit de herkomst van het zaad. Een beperkt aantal sorten wordt door middel van stekken vermeerderd.
Meestal worden twee-of driejarige planten aangeplant, die ongeveer een meter hoog zijn. In de catalogus wordt aangegeven hoe de soort is vermeerderd, hoe oud hij is en wanneer hij is verplant of ondersneden.

Overal groen

De verschillende soorten kunnen op vele manieren worden toegepast.
Bekend zijn de boomwallen in de landerijen, en de gemengde bosschages die ook binnen de bebouwde kom vaak worden aangeplant.
Ook in een kleine tuin is met enkele van de struikvormen, gecombineerd met een onderlaag van inheemse kruidachtige beplanting, een mini biotoop voor allerlei kleine dieren te creëren.