Kern van ons bedrijf is de kwekerij

Veel soorten worden op onze eigen kwekerij opgekweekt

Over ons bedrijf

Groencentrum

Breed assortiment tuinplanten

Handelskwekerij

Rosa Magic Meidiland
Planten lijsten

Advies

Advies over uw tuin
Met name groenblijvenende heesters zoals Laurier en Hulst, en coniferen met kluit bv. Thuja en Taxus zijn een specialiteit van onze kwekerij

Nieuwe kavel

De boomkwekerij is in ruim veertig jaar gegroeid van 0,7 ha. tot meer dan 4,5 ha op dit moment.
In 2004 hebben we met de ruilverkaveling 2.5 ha geruild, zodat de hele kwekerij nu één vierkant perceel is, wat aan één kant van de weg ligt.

Zorg voor bodem en omgeving

Door middel van wisselteelt, groenbemesters en stroken gras wordt de bodem in goede conditie gehouden. Aangevuld met veelal organische bemesting zorgt een gezond bodemleven voor gezond groeiende planten.
Kunstmest wordt helemaal niet gebruikt. De zware stoten voedingszouten zijn een aanslag op het bodemleven
Onkruid proberen we zo veel mogelijk mechanisch te bestrijden. Dat wil zeggen dat we met schoffelen en wieden een groot gedeelte kunnen schoonhouden. Waar toch onkruidbestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet kiezen we middelen die de omgeving en bodem het minst belasten.
Onze zorg voor een gezond bodemleven heeft als resultaat dat de planten gezonder groeien en weerbaarder zijn tegen ziekten.
Hierdoor hoeven we bijna nooit naar chemische gewasbeschermingsmiddelen te grijpen om ziekten te bestrijden. De meeste jaren gebruiken we helemaal geen middelen op de kwekerij.

Mechanisatie

Veel werk op de kwekerij is de afgelopen jaren gemechaniseerd.
Dit maakt ons werk prettiger, maar wij kunnen ook bijvoorbeeld met veel minder bestrijdingsmiddelen het onkruid goed weghouden.

Bosma boomkwekerij-groencentrum
Parksterreed 12
9233 LS Boelenslaan
Tel. 0512-341925
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.