Skip to main content

Kern is de kwekerij

Veel soorten worden op onze eigen kwekerij opgekweekt.

Met name groenblijvenende heesters zoals Laurier en Hulst, en coniferen met kluit bv. Thuja en Taxus zijn een specialiteit van onze kwekerij

Nieuwe kavel

De boomkwekerij is in ruim vijftig jaar gegroeid van 0,7 ha. tot meer dan 4,5 ha op dit moment.
In 2004 hebben we in een ruilverkaveling 2.5 ha geruild, zodat de hele kwekerij nu één vierkant perceel is, wat aan één kant van de weg ligt.
Hierdoor kunnen we efficiënter werken en door de hogere ligging langer doorwereken bij nat weer.

Zorg voor bodem en omgeving

Door middel van wisselteelt, groenbemesters en stroken gras wordt de bodem in goede conditie gehouden. Aangevuld met veelal organische bemesting zorgt een gezond bodemleven voor gezond groeiende planten.
Kunstmest wordt helemaal niet gebruikt. De zware stoten voedingszouten zijn een aanslag op het bodemleven.

Onkruid proberen we zo veel mogelijk mechanisch te bestrijden. Dat wil zeggen dat we met schoffelen en wieden een groot gedeelte kunnen schoonhouden.
Waar toch onkruidbestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet kiezen we middelen die de omgeving en bodem het minst belasten.

Onze zorg voor een gezond bodemleven heeft als resultaat dat de planten gezonder groeien en weerbaarder zijn tegen ziekten.
Hierdoor hoeven we bijna nooit naar chemische gewasbeschermingsmiddelen te grijpen om ziekten te bestrijden. De meeste jaren gebruiken we helemaal geen middelen op de kwekerij.

Mechanisatie

Veel werk op de kwekerij is in de loop van jaren gemechaniseerd.
Dit maakt ons werk prettiger maar heeft ook positieve gevolgen voor de kwaliteit en het milieu.

Door met de plantmachine strak op bedden te planten kunnen we ook een bed in één keer schoffelen wat zeker een aantal chemische bestrijdingsronden scheelt.
Ook kan per bed met een mes de penwortel van de planten gesnoeid worden en krijgen de bomen een beter vertakt wortelstel en een steviger kluit.

In 2021 is voor het interne transport op de kwekerij een elektrische transporter van Frisian Motors aangeschaft. Ten opzichte van de eerdere diesel trekker scheelt dit in gemak, lawaai en milieubelasting.